• Nieruchomości woj. Łódzkie

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 1452m2
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 207 346 PLN
 • MiastoRawa mazowiecka
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

ZARZĄD POWIATU

w Rawie Mazowieckiej

Plac Wolności 1

96-200 Rawa MazowieckaOGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

o trzecich ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż prawa własności nieruchomościNumer działki wg EGiB

Pow. gruntu w ha

Data i godzina przetargu

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Tytuł przelewu

Możliwości doprowadzenia mediów

Służebności

76/7

0,1452

19.08.2024 r. godz. 9:00

207 346,00 zł

20 734,60 zł

wadium działka nr 76/7

Istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej jak również przyłączenia do sieci gazowej poprzez wybudowanie indywidualnego przyłącza gazu.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/8

0,1321

19.08.2024 r. godz. 11:00

188 639,00 zł

18 863,90 zł

wadium działka nr 76/8

Istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej jak również przyłączenia do sieci gazowej poprzez wybudowanie indywidualnego przyłącza gazu.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/9

0,1340

19.08.2024 r. godz. 13:00

191 352,00 zł

19 135,20 zł

wadium działka nr 76/9

Istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej jak również przyłączenia do sieci gazowej poprzez wybudowanie indywidualnego przyłącza gazu.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/10

0,1350

20.08.2024 r. godz. 9:00

192 780,00 zł

19 278,00 zł

wadium działka nr 76/10

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/12

0,1323

20.08.2024 r. godz. 11:00

188 924,00 zł

18 892,40 zł

wadium działka nr 76/12

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/13

0,1325

20.08.2024 r. godz. 13:00

189 210,00 zł

18 921,00 zł

wadium działka nr 76/13

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/14

0,1465

21.08.2024 r. godz. 9:00

209 202,00 zł

20 920,20 zł

wadium działka nr 76/14

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/15

0,1411

21.08.2024 r. godz. 11:00

201 491,00 zł

20 149,10 zł

wadium działka nr 76/15

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/16

0,1362

21.08.2024 r. godz. 13:00

194 494,00 zł

19 449,40 zł

wadium działka nr 76/16

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/17

0,1364

22.08.2024 r. godz. 9:00

194 779,00 zł

19 477,90 zł

wadium działka nr 76/17

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/18

0,1319

22.08.2024 r. godz. 11:00

188 353,00 zł

18 835,30 zł

wadium działka nr 76/18

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/19

0,1434

22.08.2024 r. godz. 13:00

204 775,00 zł

20 477,50 zł

wadium działka nr 76/19

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.
76/20

0,1448

22.08.2024 r. godz. 15:00

206 774,00 zł

20 677,40 zł

wadium działka nr 76/20

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.1. Przedmiotem trzecich ustnych przetargów nieograniczonych jest sprzedaż nieruchomości położonych w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie miasto Rawa Mazowiecka w obrębie nr 5. Działki ewidencyjne przeznaczone do sprzedaży ujawnione są w księdze wieczystej LD1R/00023731/8. Dla wszystkim działek ewidencyjnych przeznaczonych na sprzedaż określono termin zagospodarowania nieruchomości - według uznania przyszłego właściciela oraz sposób zagospodarowania nieruchomości - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Działki ewidencyjne przeznaczone do sprzedaży, stanowią obszar zlokalizowany przy ulicy Jeziorańskiego. Na całej powierzchni sklasyfikowane są w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne RIVb. Stanowią, niezabudowany i niezagospodarowany teren o zmiennych wymiarach przypominających prostokąty. Teren jest płaski, równy, porośnięty trawą i bujną roślinnością – dominuje trzcina pospolita i nawłoć kanadyjska. Według aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, działki ewidencyjne położone są na terenie oznaczonym symbolem: 5.43.MNp – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

3. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości obyły się: dnia 27.02.2024 r. dla działek nr 76/7, 76/8, 76/9; dnia 28.02.2024 r. dla działek nr 76/10, 76/12, 76/13, 76/14; dnia 29.02.2024 r. dla działek nr 76/15, 76/16, 76/17, 76/18 dnia 01.03.2024 r. dla działek 76/19, 76/20.

Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się: dnia 04.06.2024 r. dla działek nr 76/7, 76/8; dnia 05.06.2024 r. dla działek nr 76/9, 76/10, 76/12; dnia 06.06.2024 r. dla działek 76/13, 76/14, 76/15, 76/16; dnia 07.06.2024 r. dla działek nr 76/17, 76/18, 76/19, 76/20.

4. Trzecie ustne przetargu nieograniczone odbędą się w wyznaczonych dniach i godzinach w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Wolności 1, sala 112 (1 piętro).

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w określonej wysokości przelewem o określonym tytule z rachunku uczestnika na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej nrXXXXX030, najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2024 r. włącznie.

6. W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

7. Jeśli uczestnik zainteresowany jest nabyciem kilku nieruchomości musi wpłacić wadium osobno na każdą nieruchomość i przystąpić do każdego przetargu osobno.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym w ust. 5 rachunku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona w wyniku przetargu. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeśli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

10. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym nabywca zostanie zawiadomiony nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem podpisania umowy. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne i sądowe) ponosi Nabywca nieruchomości.

12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

1) podmiotów innych niż osoby fizyczne – przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

2) małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich - w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Takie oświadczenie jest również konieczne w przypadku udziału w przetargu osoby pozostającej w związku małżeńskim, prowadzącej działalność gospodarczą; małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej;

3) pełnomocników osób fizycznych – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w formie aktu notarialnego.

16. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

17. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

18. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Rawskiego.

19. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej powiatu rawskiego: , w Biuletynie Informacji Publicznej: oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Ogłoszenie o przetargu wraz w wyciągiem z ogłoszenia publikuje się w prasie codziennej ogólnokrajowej: .

20. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w pokoju nr 4 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1 lub pod nr telefonuXXXXX-45wew. 18 lub 19.S T A R O S T A

Adrian Galach


W I C E S T A R O S T A

Justyna Walczak
Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
tel:XXXXX-45wew. 18 lub 19Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15427375
 • Data publikacji: 10 lipca 2024 17:06 (9 dni temu)

Mapa

Łódzkie, Rawa Mazowiecka ,
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe ...

+48XXXXXXb19
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana na sprzedaż - Rawa Mazowiecka

nieruchomosci-lodzkie-24.pl / 15427375

Zdjęcie ogłoszenia -

207 346 PLN

Rawa Mazowiecka (Łódzkie, gm. Rawa Mazowiecka)

Główne cechy:

 • Pow. działki 1452m2

Opis - Działka Budowlana

ZARZĄD POWIATU

w Rawie Mazowieckiej

Plac Wolności 1

96-200 Rawa MazowieckaOGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

o trzecich ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż prawa własności nieruchomościNumer działki wg EGiB

Pow. gruntu w ha

Data i godzina przetargu

Cena wywoławcza (netto)

Wysokość wadium

Tytuł przelewu

Możliwości doprowadzenia mediów

Służebności

76/7

0,1452

19.08.2024 r. godz. 9:00

207 346,00 zł

20 734,60 zł

wadium działka nr 76/7

Istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej jak również przyłączenia do sieci gazowej poprzez wybudowanie indywidualnego przyłącza gazu.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/8

0,1321

19.08.2024 r. godz. 11:00

188 639,00 zł

18 863,90 zł

wadium działka nr 76/8

Istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej jak również przyłączenia do sieci gazowej poprzez wybudowanie indywidualnego przyłącza gazu.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/9

0,1340

19.08.2024 r. godz. 13:00

191 352,00 zł

19 135,20 zł

wadium działka nr 76/9

Istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej jak również przyłączenia do sieci gazowej poprzez wybudowanie indywidualnego przyłącza gazu.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/10

0,1350

20.08.2024 r. godz. 9:00

192 780,00 zł

19 278,00 zł

wadium działka nr 76/10

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/12

0,1323

20.08.2024 r. godz. 11:00

188 924,00 zł

18 892,40 zł

wadium działka nr 76/12

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/13

0,1325

20.08.2024 r. godz. 13:00

189 210,00 zł

18 921,00 zł

wadium działka nr 76/13

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/14

0,1465

21.08.2024 r. godz. 9:00

209 202,00 zł

20 920,20 zł

wadium działka nr 76/14

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/15

0,1411

21.08.2024 r. godz. 11:00

201 491,00 zł

20 149,10 zł

wadium działka nr 76/15

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/16

0,1362

21.08.2024 r. godz. 13:00

194 494,00 zł

19 449,40 zł

wadium działka nr 76/16

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/17

0,1364

22.08.2024 r. godz. 9:00

194 779,00 zł

19 477,90 zł

wadium działka nr 76/17

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/18

0,1319

22.08.2024 r. godz. 11:00

188 353,00 zł

18 835,30 zł

wadium działka nr 76/18

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.76/19

0,1434

22.08.2024 r. godz. 13:00

204 775,00 zł

20 477,50 zł

wadium działka nr 76/19

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.
76/20

0,1448

22.08.2024 r. godz. 15:00

206 774,00 zł

20 677,40 zł

wadium działka nr 76/20

Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

W dziale III księgi wieczystej pod nr 1 i 2 wpisane są służebności przesyłu ustanowione na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Po sprzedaży służebność wpisana pod nr 1 i 2 będą obciążać działki nr 76/7 i 76/9.1. Przedmiotem trzecich ustnych przetargów nieograniczonych jest sprzedaż nieruchomości położonych w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie miasto Rawa Mazowiecka w obrębie nr 5. Działki ewidencyjne przeznaczone do sprzedaży ujawnione są w księdze wieczystej LD1R/00023731/8. Dla wszystkim działek ewidencyjnych przeznaczonych na sprzedaż określono termin zagospodarowania nieruchomości - według uznania przyszłego właściciela oraz sposób zagospodarowania nieruchomości - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Działki ewidencyjne przeznaczone do sprzedaży, stanowią obszar zlokalizowany przy ulicy Jeziorańskiego. Na całej powierzchni sklasyfikowane są w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne RIVb. Stanowią, niezabudowany i niezagospodarowany teren o zmiennych wymiarach przypominających prostokąty. Teren jest płaski, równy, porośnięty trawą i bujną roślinnością – dominuje trzcina pospolita i nawłoć kanadyjska. Według aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, działki ewidencyjne położone są na terenie oznaczonym symbolem: 5.43.MNp – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

3. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości obyły się: dnia 27.02.2024 r. dla działek nr 76/7, 76/8, 76/9; dnia 28.02.2024 r. dla działek nr 76/10, 76/12, 76/13, 76/14; dnia 29.02.2024 r. dla działek nr 76/15, 76/16, 76/17, 76/18 dnia 01.03.2024 r. dla działek 76/19, 76/20.

Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się: dnia 04.06.2024 r. dla działek nr 76/7, 76/8; dnia 05.06.2024 r. dla działek nr 76/9, 76/10, 76/12; dnia 06.06.2024 r. dla działek 76/13, 76/14, 76/15, 76/16; dnia 07.06.2024 r. dla działek nr 76/17, 76/18, 76/19, 76/20.

4. Trzecie ustne przetargu nieograniczone odbędą się w wyznaczonych dniach i godzinach w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Wolności 1, sala 112 (1 piętro).

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w określonej wysokości przelewem o określonym tytule z rachunku uczestnika na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej nr 05 9291 0001 0056 5958 2000 0030, najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2024 r. włącznie.

6. W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

7. Jeśli uczestnik zainteresowany jest nabyciem kilku nieruchomości musi wpłacić wadium osobno na każdą nieruchomość i przystąpić do każdego przetargu osobno.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym w ust. 5 rachunku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona w wyniku przetargu. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeśli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

10. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym nabywca zostanie zawiadomiony nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem podpisania umowy. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne i sądowe) ponosi Nabywca nieruchomości.

12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

1) podmiotów innych niż osoby fizyczne – przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

2) małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich - w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Takie oświadczenie jest również konieczne w przypadku udziału w przetargu osoby pozostającej w związku małżeńskim, prowadzącej działalność gospodarczą; małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej;

3) pełnomocników osób fizycznych – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w formie aktu notarialnego.

16. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

17. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

18. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Rawskiego.

19. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej powiatu rawskiego: www.powiatrawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.powiatrawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Ogłoszenie o przetargu wraz w wyciągiem z ogłoszenia publikuje się w prasie codziennej ogólnokrajowej: monitorurzedowy.pl.

20. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w pokoju nr 4 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1 lub pod nr telefonu 46 814-27-45 wew. 18 lub 19.S T A R O S T A

Adrian Galach


W I C E S T A R O S T A

Justyna Walczak
Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
tel: 46 814-27-45 wew. 18 lub 19
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15427375
 • Data publikacji: 10 lipca 2024 17:06 (9 dni temu)