• Nieruchomości woj. Łódzkie

Działka inwestycyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 3936m2
  • Rodzaj Działka inwestycyjna
  • Cena 873 000 PLN
  • MiastoŁęczyca
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWASyndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy PEZETGES w Łęczycy w upadłości ogłasza sprzedaż w trybie konkursu ofert oraz negocjacji zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), w skład której wchodzą:

budynek handlowo – usługowy oraz budowle, w tym czynna stacja paliw, które to składniki posadowione są na części działki nr 640/2 o pow. 3936 m2 w Łęczycy opisanej w księdze wieczystej nr LD1Y/00000038/8, zapasy magazynowe, prawa z umów najmu oraz roszczenie o zasiedzenie części działki na której znajduje się ZCP.

Cena sprzedaży wynosi 873.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 87.300,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) na rachunek bankowy SP PEZETGES w Łęczycy w upadłości w Santander Bank Polska SA nrXXXXX366należy składać do dnia 5 lipca 2024 r. na adres: Biura Syndyka Pawła Dłużniewskiego w Warszawie, 01-141, ul. Wolska 84/86 lok. 210 (osobiście w godzinach pracy Kancelarii lub pocztą - decyduje data doręczenia na podany adres) z napisem na kopercie „Oferta zakupu ZCP”.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w Biurze Syndyka adres jw.


Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji między oferentami, którzy złożyli zbliżone kwotowo i najkorzystniejsze oferty, jeśli różnica między oferowanymi cenami jest mniejsza niż 10 (dziesięć) % oferowanej najwyższej ceny oraz możliwość zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru lub unieważnienie postępowania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana przez syndyka, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Umowa sprzedaży ZCP zostanie sporządzona w Kancelarii Notariusz Ewy Sługockiej w Łodzi, adres jw.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ZCP jest zapłata całej ceny sprzedaży przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Przez zapłatę ceny sprzedaży należy rozumieć uznanie rachunku bankowego masy upadłości ceną sprzedaży.

Umowa sprzedaży ZCP zostanie zawarta w terminie miesiąca od wyboru oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Dokumenty w postaci wyceny ZCP oraz operatu szacunkowego nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie są dostępne do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie SP PEZETGES w Łęczycy w upadłości ul. Przedrynek 8, po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem, tel.:XXXXX760; e-mail: .Kontakt:
Syndyk Paweł Dłużniewski
tel:XXXXX760Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Łódzkie, Łęczyca ,
Syndyk Paweł Dłużniewski

Syndyk Paweł Dłużnie...

+48XXXXXX760
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna na sprzedaż - Łęczyca

nieruchomosci-lodzkie-24.pl / 15406125

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

873 000 PLN

Łęczyca (Łódzkie, gm. Łęczyca)

Główne cechy:

  • Pow. działki 3936m2

Opis - Działka Inwestycyjna

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWASyndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy PEZETGES w Łęczycy w upadłości ogłasza sprzedaż w trybie konkursu ofert oraz negocjacji zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), w skład której wchodzą:

budynek handlowo – usługowy oraz budowle, w tym czynna stacja paliw, które to składniki posadowione są na części działki nr 640/2 o pow. 3936 m2 w Łęczycy opisanej w księdze wieczystej nr LD1Y/00000038/8, zapasy magazynowe, prawa z umów najmu oraz roszczenie o zasiedzenie części działki na której znajduje się ZCP.

Cena sprzedaży wynosi 873.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 87.300,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) na rachunek bankowy SP PEZETGES w Łęczycy w upadłości w Santander Bank Polska SA nr 79 1090 1304 0000 0001 3680 4366 należy składać do dnia 5 lipca 2024 r. na adres: Biura Syndyka Pawła Dłużniewskiego w Warszawie, 01-141, ul. Wolska 84/86 lok. 210 (osobiście w godzinach pracy Kancelarii lub pocztą - decyduje data doręczenia na podany adres) z napisem na kopercie „Oferta zakupu ZCP”.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w Biurze Syndyka adres jw.


Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji między oferentami, którzy złożyli zbliżone kwotowo i najkorzystniejsze oferty, jeśli różnica między oferowanymi cenami jest mniejsza niż 10 (dziesięć) % oferowanej najwyższej ceny oraz możliwość zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru lub unieważnienie postępowania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana przez syndyka, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Umowa sprzedaży ZCP zostanie sporządzona w Kancelarii Notariusz Ewy Sługockiej w Łodzi, adres jw.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ZCP jest zapłata całej ceny sprzedaży przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Przez zapłatę ceny sprzedaży należy rozumieć uznanie rachunku bankowego masy upadłości ceną sprzedaży.

Umowa sprzedaży ZCP zostanie zawarta w terminie miesiąca od wyboru oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Dokumenty w postaci wyceny ZCP oraz operatu szacunkowego nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie są dostępne do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie SP PEZETGES w Łęczycy w upadłości ul. Przedrynek 8, po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem, tel.: 723 163 760; e-mail: [email protected].Kontakt:
Syndyk Paweł Dłużniewski
tel: 723163760
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty